Palety do celej Európy.

Ochrana osobných údajov

Povolené spôsoby bezpečnej komunikácie pri spracúvaní osobných údajov

 

V zmysle  GDPR (General Data Protection Regulation) - nariadenia Európskej únie o ochrane osobných údajov č. 2016/679 vzťahujúce sa na každú spoločnosť v EÚ, ale zároveň aj na štátne inštitúcie a verejnoprávne organizácie a je právne záväzným rámcom rovnako ako zákon o ochrane osobných údajov č.18/2018 Z. z. pričom obe normy sú účinné od  25.5. 2018.

Organizácia DREVOPAL, s.r.o. Ladce , pri plnení svojich úloh ctí všetky tieto práva, preto si Vás dovoľujem požiadať, aby ste v zmysle ustanovení predmetného zákona  elektronickú komunikáciu zabezpečili šifrovaním, inak sme podľa ustanovení predmetného zákona povinní Vašu elektronickú korešpondenciu zmazať a bez prečítania vrátiť naspať.

Výnimka z použitia zabezpečenej komunikácie (e-mail, telefón) sa vzťahuje na prípady, kedy je potrebné okamžite konať na odvrátenie konkrétneho ohrozenia života a zdravia osôb alebo zabráneniu materiálnym škodám značného rozsahu.

Do času, kým nebudete mať nastavené všetky zákonom nastavené opatrenia, si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste nám požadované dokumenty opätovne zaslali prostredníctvom: e-mailu so zašifrovanými prílohami alebo doručenou zásielkou prostredníctvom  pošty, kuriérom alebo doručili osobne.

 

 

Žiadosti do zamestnania

 

V prípade zasielania Žiadostí do zamestnania uchádzačmi na konkrétne pracovné ponuky platia rovnaké podmienky na  spracovateľskú operáciu zasielanie žiadostí  ako je definované vo vyššie uvedených prípadoch. Povolený rozsah osobných údajov uchádzača  uvádzaný v žiadosti je nasledovný –  titul, meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, telefonický a  e-mailový kontakt,  rok narodenia, dosiahnuté vzdelanie a špecializované kurzy, priebeh doterajších zamestnaní, osobné schopnosti pre uvedenú pracovnú pozíciu. K žiadosti uchádzač nepripája žiadne fotokópie dokumentov ani osobné údaje uvedené  nad rozsah požadovaných údajov. V opačnom prípade takéto údaje alebo dokumenty nebudú ďalej spracúvané, budú vyradené a zlikvidované.

 

 Za pochopenie ďakujeme.

Kontaktujte nás

Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia